Training - Vertalen voor dieren deel 1

Vertalen voor dieren deel 1

Beschrijving

Monique is in mei weer in Nederland.

Kom en doen mee.
Boodschap >> Informatie >> Vertaler
Eerst spreken we van de boodschap die we zien/ontvangen tijdens onze observatie van het dier. Het is een verzameling van informatie, die met een bepaald doel over gedragen dient te worden.
De boodschap van het dier kan informatie bevatten op allerlei niveaus. Door middel van gedachten, gevoel, bewegingen, gedrag, geluid, temperatuur, en het lichaam.
Deze boodschappen vormen de verzameling informatie welke omgezet mag worden naar een taal die interpreteer baar is voor de mens.
Uiteindelijk, kunnen we in samenspraak met de mens de informatie vertalen, en integreren, welke uiteindelijk resulteert in kennis. Deze kennis kan niet alleen van groot belang zijn voor een dier en zijn leefomgeving, maar ook voor de eigenaar - de mens - achter dit dier.

Monique noemt deze werkwijze zelf dan ook het liefst, ‘vertalen’ voor dieren.

Voor de Opleiding kan je 2 foto’s meenemen van je eigen dieren, om mee te werken.

Het zijn 2 geweldige mooie dagen, waarin je verrast wordt,
door jouw vermogen te kunnen communiceren met de dierenwereld

Er kunnen jammer genoeg maar een beperkt aantal
deelnemers meedoen, dus geef je snel op!

We zien jullie vragen, en/of aanvraag inschrijfformulier graag tegemoet.

Monique: [email protected] en naar
Marjolein: [email protected]

Liefs Marjolein en Monique